سایت خبری تحلیلی اخبار تجارت - آخرين عناوين نیروی انسانی :: نسخه کامل http://www.akhbartejarat.ir/manpower Sun, 22 Apr 2018 09:21:25 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده در پایگاه خبری تحلیلی اخبار تجارت http://www.akhbartejarat.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری اخبار تجارت آزاد است. Sun, 22 Apr 2018 09:21:25 GMT نیروی انسانی 60 گزارش وزارت کار از تغییرات شاخص فلاکت/شاخص بینوایی به۱۹.۳درصدرسید http://www.akhbartejarat.ir/news/5074/گزارش-وزارت-کار-تغییرات-شاخص-فلاکت-بینوایی-به۱۹-۳درصدرسید به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده است، علاوه بر اعلام شاخص‌های بازار کار و وضعیت اشتغال و بیکاری، مدعی شده که نه تنها نرخ بیکاری در کشور افزایش نداشته، بلکه تمام شواهد مستندات مرتبط، نشانگر بهبود وضعیت شاخص های مهم و کلیدی بازار کار در کشور طی سالهای اخیر نسبت به قبل است. نکته حائز اهمیت در این گزارش، تغییرات شاخص فلاکت است. تغییرات این شاخص از سال ۹۰ تا ۹۵ نیز نشان می‌دهد که شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسیده است. از این رو با فرض عدم تغییر چشمگیر در نرخ بیکاری، در صورتی که نرخ تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بینوایی در کشور بود. در عین حال، نتایج مطالعات شاخص‌های نیروی کار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد نرخ مشارکت در این بازه زمانی، ۲.۵ درصد افزایش یافته، از طرفی با وجود افزایش حجم ورود زنان به بازار کار به لحاظ باز شدن فضای فعالیت آنان، این نرخ نه تنها افزایش نیافته؛ بلکه با کاهش مواجه شده است. در شاخص نرخ بیکاری کل نیز، به رغم اینکه طی مدت ۵ سال مورد بررسی، نرخ بیکاری در حدود ۱۰.۵ درصد ثابت بوده است؛ اما بازار کار با ورود حجم عظیمی از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مواجه شد که نرخ بیکاری در این بازه سنی را ۲.۷ درصد با رشد مواجه کرد. در همین رابطه بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ مشارکت به مفهوم نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار، از ۳۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۹.۴ درصد، در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که نشان از افزایش عرضه نیروی کار در کشور بوده و البته نکته بسیار مثبت است. در این میان به نظر می رسد در دو سال گذشته فضای متفاوتی که ناشی از تحولات روابط خارجی اقتصاد ایران است، در سمت عرضه نیروی کار حاکم شده که به تدریج با افزایش جمعیت فعال در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در حال تقویت شدن است. افزایش سهم بانوان در مشاغل مدیریتی همچنین در ادامه این گزارش، به وضعیت اشتغال زنان اشاره شده است. بر این اساس، نرخ بیکاری زنان به مفهوم نسبت تعداد زنان بیکار به جمعیت فعال زنان، از ۲۰.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۷ در سال ۱۳۹۵ رسید؛ لذا با وجود هجوم زنان به بازار کار به لحاظ باز شدن فضای فعالیت آنان، این نرخ نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش مواجه شده است. از سوی دیگر علی‌رغم کاهش تعداد شاغلان زن طی سال‌های اخیر، اشتغال زنان در گروه‌های عمده شغلی که از منزلت اجتماعی بالاتری برخودار است، رو به افزایش است. به عبارت دیگر، اشتغال زنان از نظر کیفی و تخصصی رو به بهبود بوده است. در عین حال، تغییر فعالیت زنان در پست های مدیریتی و تخصصی و به عبارت دیگر کیفی شدن اشتغال زنان نیز حاصل شده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری کل به مفهوم نسبت تعداد کل بیکاران کشور به تعداد کل جمعیت فعال، در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ درصد ثابت مانده است. این امر با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و عرضه بیشتر نیروی کار در ۵ سال اخیر، حاکی از عملکرد مثبت در حوزه اشتغال و ایجاد تعداد مناسب شغل و فرصت شغلی در کشور است. افزایش جمعیت بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله همچنین در این گزارش به وضعیت نرخ بیکاری نیروی جوان کشور اشاره شده است. به این ترتیب که نرخ بیکاری جوانان به مفهوم نسبت تعداد جوانان بیکار ۱۵ تا ۲۴ ساله به کل جوانان در سن فعالیت، از ۲۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با توجه به ورود انباشتی های نیروی کار و نیز عرضه فارغ التحصیلان جدید، افزایش ۲.۷ درصدی دور از انتظار نیست. نرخ بیکاری دانش آموختگان و در حال تحصیل دانشگاهی به مفهوم نسبت تعداد بیکاران دانشگاهی به کل جمعیت فعال دانشگاهی، از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که با وجود عرضه شدید نیروی کار دانشگاهی در چند سال اخیر، افزایش حدود ۰.۶ واحد درصدی، تفاوت معناداری در این قشر از کارجویان ایجاد نکرده و به نظر می رسد به حالت تعادل رسیده باشد. نتایج این مطالعه آماری نشان می دهد، نسبت اشتغال به مفهوم نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت در سن کار، یکی از مهمترین شاخص های بازار کار برای ارزیابی توان اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال است. این نسبت اثر مثبت بر تولید ناخالص داخی داشته و معیاری برای سنجش توان اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال است. محاسبات موجود نشان می دهد، این شاخص  در طی سالهای اخیر دارای روند افزایشی بوده و از ۳۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که نشانگر افزایش توان اقتصادی کشور، در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است. اشتغال خالص به مفهوم تعداد خالص اشتغال ایجاد شده، برابر ۱۹۵۹۸۲۷ نفر در دولت یازدهم بوده است. همچنین تغییرات شاخص فلاکت از سال ۹۰ تا ۹۵ نیز نشان می‌دهد که شاخص بینوایی (شاخص فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسیده است. از این رو با فرض عدم تغییر چشمگیر در نرخ بیکاری، در صورتی که نرخ تورم همچنان از روند نزولی برخوردار باشد، می توان شاهد بهبود وضعیت شاخص بینوایی در کشور بود. بر اساس گزارش نتیجه گیری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همانطور که روند ۸ شاخص مذکور نشان داد نه تنها نرخ بیکاری در کشور افزایش نداشته است، بلکه تمام شاهد مستندات مرتبط، نشانگر بهبود وضعیت شاخص های مهم و کلیدی بازار کار در کشور طی سالهای اخیر نسبت به قبل است. ]]> نیروی انسانی Thu, 05 Apr 2018 05:20:29 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/5074/گزارش-وزارت-کار-تغییرات-شاخص-فلاکت-بینوایی-به۱۹-۳درصدرسید بیکاران مطلق در ایران ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر http://www.akhbartejarat.ir/news/4957/بیکاران-مطلق-ایران-۳-میلیون-۲۲۶-هزار-نفر به گزارش اخبارتجارت به نقل از مهر امیدعلی پارسا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در تشریح آمارهای اشتغال و بیکاری با تاکید بر ضرورت تعمیق اعتماد نسبت به نظام آماری کشور گفت: مقایسه آمار متوسط نه ماهه امسال با سال گذشته، حکایت از افزایش نرخ مشارکت به میزان یک درصد و کاهش نرخ بیکاری به میزان ۰.۳ درصد دارد؛ ضمن اینکه ۸۳۶ هزار نفر به طور خالص، به جمعیت فعال بازار کار کشور اضافه شده است.  وی افزود: مجموعه بیکاران مطلق کشور، اکنون ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر است؛ ضمن اینکه شاغلان در بخش کشاورزی ۹۲ هزار نفر، صنعت ساخت ۲۳۵ هزار نفر، ساختمان ۶۳ هزار نفر و خدمات ۴۲۸ هزار نفر افزایش یافته اند، ضمن اینکه مقایسه این اعداد با سال‌ گذشته و حتی قبل از پیروزی انقلاب، می گوید که روند اشتغال در نه ماهه امسال وضعیت بهتری نسبت به سال قبل داشته است؛ ولی با وضعیت مطلوب فاصله داریم. به گفته پارسا، سالانه شاغلان دو درصد افزایش یافته اند که این روند تا سال ۷۵ ادامه داشته است، اما تا سال ۹۵ این رشد ۲.۵ درصد بوده و در سال ۹۵ مشخصا رشد تعداد شاغلان ۲.۸ درصد بوده است؛ ضمن اینکه مقایسه نه ماهه سال جاری با سال قبل حکایت از افزایش ۳.۶ درصدی تعداد شاغلان کشور دارد؛ اگرچه نیاز کشور سالانه ۴ درصد افزایش تعداد شاغلان است. ]]> نیروی انسانی Tue, 06 Mar 2018 06:04:30 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4957/بیکاران-مطلق-ایران-۳-میلیون-۲۲۶-هزار-نفر واریز سهم درمان کارگران و کارفرمایان به حساب خزانه قطعی شد http://www.akhbartejarat.ir/news/4947/واریز-سهم-درمان-کارگران-کارفرمایان-حساب-خزانه-قطعی به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی۲۹ بهمن ماه و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور با تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند تا تمام سهم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند. جامعه کارگری و کارفرمایی که منابع سازمان تامین اجتماعی را حق خود می دانند و با واریز آن به  حساب خزانه مخالف بودند، در اولین اقدام خود، ضمن ترک اولین جلسه شورای عالی کار در اعتراض به این مصوبه، در سایر جلسات سه جانبه شرکت نکردند و این موضوع جلسات بررسی مزد۹۷ را به تعویق انداخت. در همین زمینه نمایندگان کارفرمایی و کارگری که از تریبون‌های مختلف اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام کردند امیدوار بودند تا شورای نگهبان با این بند از بودجه مخالفت کند. اما امروز عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با خبرنگاران در جریان تشریح بررسی بندهای لایحه بودجه در شورای نگهبان به بند ز تبصره ۷ این لایحه و مطالبه جامعه کارگری مبنی بر مخالفت شورای نگهبان با این بند اشاره کرد و گفت: «قطعاً شورای نگهبان مدافع حقوق همه ملت از جمله کارگران است، اما در چارچوب اختیارات قانونی؛ این مبلغ قبلاً در جایی واریز می شده که جزء درآمدهای خزانه داری نبوده، الان هم گفته شده است که به خزانه برود تا شفافیت بیشتری برقرار باشد وگرنه تغییری صورت نگرفته است.» بنابراین شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر شرع و قانون ندانست تا واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به حسابی نزد خزانه قطعی شود. البته اخیر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهار نظری در خصوص این تصمیم دولت گفت: من عضو دولت هستم و طرفدار دولتم اما توجیه نمایندگان کارگری را در این خصوص می پذیرم. علی ربیعی با بیان اینکه این منابع تضمین شده تا به تامین اجتماعی برگردد گفت: قرار نیست منابعی که از سهم درمان جامعه کارگری و کارفرمایی به خزانه واریز می شود توسط دولت هزینه شود بلکه این منابع حتما باید توسط سازمان تامین اجتماعی مصرف شود. ]]> نیروی انسانی Sun, 04 Mar 2018 09:42:22 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4947/واریز-سهم-درمان-کارگران-کارفرمایان-حساب-خزانه-قطعی عقب‌افتادگی مزد کارگران جبران می‌شود http://www.akhbartejarat.ir/news/4634/عقب-افتادگی-مزد-کارگران-جبران-می-شود هادی ابوی، اظهار کرد: دولت در لایحه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی کرده تا اقشار آسیب‌پذیر را مورد حمایت قرار دهد ولی در حال حاضر آسیب‌پذیرتر از کارگران در کشور نداریم البته کسی که دچار فقر و تنگدستی است حسابش جدا است ولی کارگران قشر زحمتکشی هستند که با وجود آنکه به کار در چند شیفت باز هم قادر به امرار معاش نیستند. به گزارش اخبار تجارت به نقل ازنیوز، وی ادامه داد: اخیرا خط فقر ملی را ۷۰۰ هزار تومان اعلام کردند که به نظر من واژه جدیدی است. امروز کارگران چند قلم خرید می‌کنند نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان می‌شود و سبد مصرفی آنها فاقد اقلام پروتئینی است که در نهایت یک هفته دوام می‌آورد لذا کارفرمایان با توجه به این مساله باید نگاه ویژه‌ای به حقوق و دستمزد کارگران داشته باشند. این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه حقوق و دریافتی کارگران متفاوت از کارکنان دولت است، اظهار کرد: کارمندان دولت از مزایای رفاهی و اضافه‌کاری برخوردارند در حالی که کارگران امیدشان به شیفت‌های دوم و سوم کار است که این روزها آن هم تعطیل شده است. ابویی با بیان اینکه دستمزد کارگران از خط فقر و تورم پایین‌تر است، گفت: متاسفانه دستمزد کارگران طی یک دوره افزایش نیافت و به دلیل عقب‌ماندگی سال‌های گذشته قدرت معیشت کارگران افت بسیاری پیدا کرد در حالی که اگر این فاصله به حداقل برسد و راهکارهایی برای جبران این عقب ماندگی مزدی پیش‌بینی شود، هم معیشت کارگر و هم امنیت شغلی او تامین می‌شود.   ]]> نیروی انسانی Thu, 01 Feb 2018 05:57:01 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4634/عقب-افتادگی-مزد-کارگران-جبران-می-شود برقراری«خارج ازنوبت»مستمری خانواده دریانوردان سانچی http://www.akhbartejarat.ir/news/4437/برقراری-خارج-ازنوبت-مستمری-خانواده-دریانوردان-سانچی به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر علی مظفری ، ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان حادثه برخورد نفتکش ایرانی با کشتی چینی گفت:حادثه تاسف بار آتش سوزی در کشتی نفتکش «سانچی» همه ملت ایران را داغ‌دار کرد و جای تاسف دارد که عزیزان ما جان خود را از دست دادند. متاسفانه اکثر این افراد در سنین پایین بودند که برای همه ما درد آور است. وی درباره وضعیت قرارداد جان باختگان و غیورمردان این حادثه نیز گفت: بر اساس بررسی‌های اداره کل بازرسی کار از تعداد ۲۹ نفر شاغل با ملیت ایرانی در این کشتی ۲۰ نفر تابع قانون کار بودند؛ از مجموع ۲۰ نفر، ۱۵ نفر نیروی قرارداد مستقیم و ۵ نفر نیز نیروی پیمانی بودند. مدیر کل بازرسی کار وزارت کار با اشاره به اینکه طبق گزارشات دریافتی، ۹ نفر از متوفیان تحت پوشش بیمه‌ای صندوق نفت بودند، درباره زمان برقراری مستمری خانواده‌های بازماندگان گفت: بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی اقدامات لازم در خصوص برقراری مستمری خانواده‌های ۲۰ نفر از دریانوردان که تابع قانون کار بودند در حال انجام است. مظفری افزود: با دستور آقای ربیعی روند طی فرایند اداری برای برقراری مستمری بازماندگان این عزیزان با فوریت و خارج از فرایند معمول در حال پیگیری است و با تکمیل این فرایند، به زودی مستمری خانواده‌های عزیز دریادل با اولویت پیگیری می شود. وی درباره وضعیت برقراری مستمری ۹ نفر از دریانورد متوفی تحت پوشش صندوق نفت نیز گفت: برقراری مستمری این عزیزان از طریق صندوق نفت در حال پیگیری است. مدیر کل بازرسی کار وزارت کار ادامه داد: علاوه بر این، مقاوله‌نامه کار دریایی نیز الزاماتی برای مالک کشتی تعریف کرده که بر این اساس مالک کشتی به استناد بیمه‌های مکملی که برای کارکنان تعریف شده، موظف است نسبت به پرداخت خسارات و غرامات مترتب بر حادثه اقدام کند. وی گفت: شرکت ملی نفتکش مالک کشتی است اما با توجه به اینکه کشتی در اجاره شرکت کره‌ای بوده قراردادها باید مورد بررسی قرار گیرند تا اگر پوشش بیمه‌ای با شرکت کره‌ای بوده بر اساس قوانین بین المللی و اگر این پوشش بیمه‌ای بر عهده شرکت ملی نفتکش بوده منطبق بر قوانین ملی اقدام شود. این مقام مسئول در وزارت کار در پایان تاکید کرد: موضوعی که در این حادثه تاسف بار توجه ما را جلب می کند این است که علل حادثه را ریشه یابی کنیم و امیدواریم بتوانیم با اقدامات پیشگیرانه و ریشه‌یابی دقیق حادثه در آینده شاهد رخداد چین حوادث تاسف باری نباشیم.  ]]> نیروی انسانی Tue, 16 Jan 2018 02:45:21 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4437/برقراری-خارج-ازنوبت-مستمری-خانواده-دریانوردان-سانچی ۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد/تشکیل ۹۰ هزارپرونده http://www.akhbartejarat.ir/news/4373/۱۷۰هزار-متقاضی-وام-ازدواج-کشور-وجود-تشکیل-۹۰-هزارپرونده به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر  ولی‌الله سیف درباره افزایش میزان وام ازدواج گفت: با وجود محدودیت منابع قرض‌الحسنه، امسال طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دستور کار قرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اجرای طرح ضربتی ارایه وام ازدواج حدود صف متقاضیان دریافت این وام کاهش یافت و در حال حاضر حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار متقاضی وام ازدواج در کشور وجود دارد که ۹۰ هزار از این تقاضاها تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل انجام کار در حال پیگیری است. سیف افزود: با وجود محدودیت منابع بانکی، ۱۱ بانک کشور در طرح ضربتی ارایه وام ازدواج شرکت کردند که از این بانک‌ها قدردانی می‌کنم. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا میزان وام ازدواج افزایش می‌یابد، گفت: خوشحال می‌شویم که نظام بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیت‌های فرهنگی باشد و در کمک به تسهیل ازدواج نقش‌آفرینی کند، ان‌شاء‌الله نظام بانکی منابع خود را تجهیز می‌کند تا بتواند به انجام این مهم کمک کند. سیف افزود: باید تلاش کرد تا منابع قرض‌ الحسنه بانک‌ها بیشتر تقویت و تجهیز شوند تا بتوانند تکالیف تعیین شده را انجام دهند. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: ان‌ شا الله نظام بانکی با انگیزه‌هایی که در خصوص موضوع تسهیل ازدواج دارد بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و در سال آینده برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. ]]> نیروی انسانی Tue, 09 Jan 2018 09:15:36 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4373/۱۷۰هزار-متقاضی-وام-ازدواج-کشور-وجود-تشکیل-۹۰-هزارپرونده چینی ها ۲۰ دقیقه بعد از سانحه،موضوع را به شرکت نفتکش اطلاع دادند http://www.akhbartejarat.ir/news/4344/چینی-۲۰-دقیقه-بعد-سانحه-موضوع-شرکت-نفتکش-اطلاع-دادند  به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمهر هادی حق‌شناس در خصوص نفتکش ایرانی که در آب های چین دچار حادثه شده، گفت: کشور چین نیروهای امداد و نجات خود را برای کمک به خدمه نفتکش ایرانی که در ۱۶۰ مایلی بندر شانگهای دچار آتش سوزی شده، اعزام کرده است. معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این نفکش حامل میعانات گازی بوده است که از ساعت ۱۶:۳۰ عصر دیروز به وقت تهران پس از تصادم با کشتی فله‌بر چینی و حامل گندم، دچار آتش سوزی شده و همچنان در حال سوختن است. وی ادامه داد: کروی کشتی چینی در هنگام وقوع سانحه از این شناور خارج شدند اما مشکل در حال حاضر خدمه کشتی ایرانی است که تحت پرچم پاناما تردد داشته و تا این لحظه هیچ سرنخی وجود ندارد که آیا آنها توانسته اند از کشتی خارج شوند یا خیر. حق شناس تصریح کرد: نیروهای امداد و نجات چینی در حال اطفای حریق نفتکش ایرانی هستند و این کشتی همچنان روی آب است و غرق نشده است، ضمن اینکه از کشورهای دیگر در حاشیه دریای چین و کشتی های عبوری درخواست کمک کرده ایم. وی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله برای سازمان بنادر و دریانوردی، اطلاع از سلامت سرنشینان کشتی ایرانی است، گفت: این کشتی ۲۳ آذرماه وارد بندر عسلویه شد و ۵ دی ماه از این بندر به مقصد کره جنوبی خارج شد. سال تولید آن نیز ۲۰۰۸ است و از استانداردهای ایمنی جهانی برخوردار بود که نشان می دهد این نفتکش هیچ مشکلی از نظر ایمنی و فنی نداشته است. عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: این کشتی از سوی شرکت ملی نفتکش به یک شرکت کره ای اجاره داده شده بود و ۲۰ دقیقه بعد از سانحه، از سوی اداره امداد و سوانح چین به نمایندگی شرکت ملی نفتکش در این کشور اطلاع داده شده بود. وی ادامه داد: هیاتی متشکل از سازمان بنادر و شرکت ملی نفتکش برای بررسی میدانی سانحه به چین اعزام می شوند. حق شناس در خصوص خسارات اظهار داشت: در اثر این سانحه علاوه بر وارد آمدن خسارت برای ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی (نفت تغلیظ شده) که فوق العاده اشتعال پذیر است، به خود کشتی نیز خسارت وارد آمده و کاملا از بین رفته است؛ اما تاکنون برآوردی از میزان خسارات وارده نداشته ایم. ]]> نیروی انسانی Sun, 07 Jan 2018 11:55:12 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4344/چینی-۲۰-دقیقه-بعد-سانحه-موضوع-شرکت-نفتکش-اطلاع-دادند مجلس کاری نمی‌کند مردم در سختی قرار بگیرند http://www.akhbartejarat.ir/news/4188/مجلس-کاری-نمی-کند-مردم-سختی-قرار-بگیرند به گزارش اخبار تجارت به نقل ازمهر  صداوسیما، محمد مهدی مفتح  با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس با اشاره به شکل گیری دغدغه های مردم نسبت به این لایحه گفت: مجلس در زمینه لایحه بودجه سال آینده، منافع و مصالح عمومی مردم را در نظر خواهد گرفت و کاری نمی کند که مردم در سختی قرار بگیرند. محمدمهدی مفتح افزود: هم حامل های انرژی باید ساماندهی و مصرف آن کنترل شود و هم رفع بیکاری و ایجاد اشتغال موضوع مهمی است که باید برای آن منابع تامین شود. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی میزان تورم به شدت تاثیر می گذارد، افزود: باید میزان تحمل مردم و شاخص های عمومی اقتصادی در نظر و تصمیم بهینه گرفته شود. مفتح گفت: باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صنعت انجام دهیم برای مثال اگر مصرف سوخت خودروها به ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر کاهش یابد اگر قیمت بنزین ۲ برابر هم شود فشاری وارد نمی شود. ۴۱ میلیون یارانه‌بگیر سال ۹۷ احصاء شده اند سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس گزارش دولت، جمعیتی از کمیته امداد، بهزیستی و کسانی که استحقاق دریافت یارانه را دارند احصا شده است و در مجموع یارانه نقدی را به این ترتیب بررسی و خط مستمری هم تعریف کردند. مفتح افزود: اکنون حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه می گیرند که بر اساس برنامه ای که دولت ارائه کرد از این تعداد بیش از ۳۰ میلیون نفر قرار است از جمعیت یارانه بگیران حذف شوند و ۴۱ میلیون نفر یارانه دریافت خواهند کرد. وی با بیان اینکه تمرکززدایی اصل مهمی است و اختیارات استانها افزایش یابد، اضافه کرد: در قانون بودجه پارسال اعتبارات استانی را افزایش دادیم. مفتح ادامه داد: دولت در لایحه بودجه کنونی هم در راستای تمرکززدایی، حقوق کارکنان آموزش و پرورش و بنیاد شهید را می خواهد از درآمدهای استانی تأمین کند که به نظر می رسد این موضوع به راحتی قابل انجام نیست زیرا درآمد استان های کشور متفاوت است و این موضوع باید به گونه ای اصلاح شود که کارکنان آموزش و پرورش و بنیاد شهید برای دریافت حقوق خود نگرانی نداشته باشند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه درباره قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ گفت: امسال در بودجه سال ۹۶ با ترکیب منابع در بحث هدفمندی یارانه ها که ۴۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است عملا با توجه به درآمدی که در جدول گذاشته شده بود که می شود از محل بودجه شرکت ها برای هدفمندی اتخاذ کرد به نوعی تلویحا مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله نفت، بنزین و گازوئیل به دولت داده شده بود اما دولت به این موضوع عمل نکرد و به روش های دیگری منابع را تامین کرد. تاجگردون با بیان اینکه در محاسبه ای که در تبصره ۱۸ لایحه بودجه دولت گذاشته شده است دولت می خواهد منابعی را برای ایجاد اشتغال در نظر بگیرد، افزود: دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در لایحه بودجه پیشنهاد داده است. وی ادامه داد: دولت می گوید حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار در جامعه فعال و همین تعداد بیکار تحصیل کرده در جامعه غیر فعال داریم که بنا بر آمار رسمی دولت، جمعیت حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر در جامعه فارغ التحصیلان کشور بیکار داریم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت می خواهد­ ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی بدست بیاورد، افزود: مبنای محاسبه دولت برای این عدد قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل است. وی ادامه داد: همچنین دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در بانک ها سپرده گذاری می کند و بانک ها هم معادل جمع این دو عدد یعنی ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع بیاورند که جمع آن ها می شود ۶۴ هزار میلیارد تومان که برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می شود. تاجگردون گفت: البته هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و همه این ها منوط به تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شد که قیمت حامل های انرژی پس از دوره ۵ ساله به قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد و در هر مرحله از هدفمندی ۳۰ درصد آن به تولید داده شود اما از سال ۱۳۸۹ تاکنون چیزی از این منابع به تولید اختصاص داده نشده است. تاجگردون با اشاره به اینکه سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در جمعیت فعال کشور داریم و در جمعیت غیرفعال هم سه میلیون و ۹۵۰ هزار نفر بیکار است افزود: ۲۵ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر جمعیت فعال داریم که از این تعداد ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل و سه میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار هستند.  وی ادامه داد: در جمعیت غیرفعال، با تحصیلات عالی ۵ میلیون و ۴۵۲ هزار نفر بیکار داریم، یعنی حدود ۸ میلیون نفر تحصیل کرده بیکار داریم که از ظرفیت اقتصادی آنها استفاده نمی کنیم. تاجگردون با بیان اینکه حدود ۷ دهک از نظر درآمد، مشابه هستند،گفت: در بودجه سال ۱۳۹۶ درآمد اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را افزایش دادیم. وی با بیان اینکه چهار هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی را در بودجه سال ۱۳۹۶ برای این منظور اختصاص دادیم، افزود: دولت عدد ۴ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال ۹۷ به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد که برای تأمین این منابع باید یارانه دهک های بالای درآمدی حذف شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس پیشنهاد داد که بودجه سال ۹۷ مجلس نسبت به سال ۹۶ پنج درصد افزایش یابد و با این حال به دولت این را اعلام نکردیم و دولت هم بودجه مجلس را افزایش نداد و بودجه عمرانی مجلس را هم ۵۰ درصد کاهش داد و بودجه جاری را هم افزایش نداد. تاجگردون افزود: نماینده مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری در تراز مدیران عالی کشور است و بر اساس این تراز اگر هیچ کاری هم نکند حقوقش بر اساس قانون، بیش از ۱۰ میلیون تومان است اما حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حدود ۶ سال گذشته از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر نشد. وی ادامه داد: هر نماینده مجلس دو کارت دارد که یک کارت مربوط به خودش است و کارت دیگر شامل هزینه هایی مانند دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که مثلاً برای یک دفتر شهرستان حدود ۶ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته می شود. تاجگردون گفت: همچنین حدود ۶۰۰ هزار تومان هزینه تلفن همراه نماینده پرداخت می شود در صورتی که نمایندگان شاید بیش از این مبلغ مکالمه کاری دارند. وی با بیان اینکه دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای حقوق نیروهای همراه نمایندگان پرداخت می شود، ادامه داد: هزینه سه بلیط هواپیما برای هر ماه اگر یک نماینده سفر کاری داشته باشد پرداخت می شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس همچنین در حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای نماینده مجلس شورای اسلامی که از شهرستان به تهران می آید منزل مسکونی رهن می کند و در پایان دوره از او می گیرد. تاجگردون اضافه کرد: نماینده مجلس اضافه کار و مأموریت ندارد. وی با تکذیب افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان گفت: این موضوع حقیقت ندارد و حقوق نمایندگان افزایشی نداشته است. ]]> نیروی انسانی Wed, 20 Dec 2017 10:33:38 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4188/مجلس-کاری-نمی-کند-مردم-سختی-قرار-بگیرند تصمیم جدید دولت برای کوله‌بران/برخی از مرزهای کشور بسته می شوند http://www.akhbartejarat.ir/news/4141/تصمیم-جدید-دولت-کوله-بران-برخی-مرزهای-کشور-بسته-می-شوند به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واقعیت آن است که عدم توازن و تعادل یک زخم بسیار عمیقی بر پیکر کشور نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه اجتماعی و امنیتی است. وزیر کشور افزود: مشکل اصلی کشور، در نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و بانکی است و هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا، نظام برنامه ریزی بخشی و کلان ندارد. وی افزود: هیج جای دنیا چنین نظام بودجه ریزی ندارد، این در حالی است که در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهره وری و مواردی از این دست را دنبال می کرد، اما در مجلس این طرح مسکوت ماند، اما امیدوار بودیم که این طرح در دولت کنونی که همه تدوین کنندگان این طرح در آن حضور دارند، همچنان در حال اصلاح است. رحمانی فضلی گفت: اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست، یعنی اختیاراتی که بخش خصوصی طلب می کند، در اختیار وزیر کشور نیست، این در حالی است که نظام صنعت و بانک ایران مسائل خود را می بیند و استانداران نیز علیرغم اختیاراتی که دریافت کرده اند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد مشکل دارند. وی تصریح کرد: نظام مالیاتی، بانکی، بودجه ریزی و مباحثی از این دست باید مورد تغییر واقع شود؛ البته تغییر این موارد هم ساده است و دنیا نیز چنین تجربیاتی داشته است. بنابراین باید روی مباحث اجرایی باید تمرکز کرد که در اختیار وزارت کشور است. وزیر کشور با بیان اینکه استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده اند، گفت: دهها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده است، مشکل حل شده است. در حالیکه باید تابع احساسات نشوید. این در حالی است که مملکت را با سوت و کف پیش می بریم، یعنی سوت می زنیم یک طرف می رویم و کف می زنند به طرف دیگر متمایل می شویم. رحمانی فضلی با بیان اینکه در بحث کوله بری امروز تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده و برای حل مسائل پیش قدم شوند. وی اظهار داشت: در دولت تصویب شد تا کوله بری ها، به صورت کلی متوقف شود که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است داشته باشد، اما تدبیر کرده ایم که به جای اینکه افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تدبیر شده و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، عرضه شود. این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله بران می آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کوله بری وارد کشور می شوند. رحمانی فضلی گفت: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله وری دریافت کرده و از بازارچه های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را خواهیم بست. وی از بازگشایی مجدد مرز تمرچین و باشماق از صبح امروز خبر داد و گفت: تصمیم گیری در رابطه با مرزها با استانداران است. وزیر کشور با بیان اینکه، جلساتی با حضور سفرا، استانداران و بخش خصوصی به زودی برگزار خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی با همه فراز و نشیب های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می گیرد، این در حالی است که سیاست داخلی، وحدت، همگرایی بسیار عالی است.   ]]> نیروی انسانی Sun, 17 Dec 2017 09:52:53 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4141/تصمیم-جدید-دولت-کوله-بران-برخی-مرزهای-کشور-بسته-می-شوند بیکاری در کشور مسئله فوق العاده جدی است http://www.akhbartejarat.ir/news/4138/بیکاری-کشور-مسئله-فوق-العاده-جدی به گزارشاخبار تجارت به نقل از مهر  به نقل از صدا و سیما، مسعود نیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: میانگین نرخ بیکاری در بلندمدت در دنیا شش درصد اما در کشور ما 12 درصد است. وی گفت: نرخ مشارکت در مقایسه با 10 سال گذشته بسیار بیشتر شده و در حالی که 750 هزار شغل ایجاد شده است اما با سه میلیون و 300 هزار بیکار روبرو هستیم. نیلی افزود: اقتصاد به شرطی می تواند شغل ایجاد کند که توسعه پایدار داشته باشد اما رشد اقتصادی کشور با نوسان های بسیاری روبروست و این اقتصاد؛ اشتغال کمی در پی دارد. وی با بیان اینکه فقر در کشور مربوط به یکی دو سال پیش نیست گفت: توزیع درآمد در کشور ما شرایط نامساعدی دارد. دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور افزود: دهک اول جامعه که هشت میلیون نفر را شامل می شود در مقایسه با دهک دوم، سطح درآمدی بسیار پایین تری دارد و ثروتمندان جامعه نیز درآمد بسیار بیشتری در مقایسه با دهک های پایین تر از خود دارند. نیلی گفت: ثروتمندان بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می دهند که آنها را در قابل صدک رتبه بندی می کنند. وی افزود: از سال 84 بودجه خانوارها در قشرهای کم درآمد ساکن مانده است و از سال 86 همگرایی بسیاری بین قشر کم درآمد و قشر متوسط جامعه در مسیر نزولی بودجه خانوار وجود دارد. نیلی گفت: این روند تا سال 93 ادامه یافته اما از سال 93 چرخش به سمت بالا آغاز شده است. وی با بیان اینکه از سال 86 تا 93 قشر محروم جامعه بهره ای از منابع کشور نبرده است، افزود: اینکه به سطح درآمدی سال 86 برای قشر کم درآمد جامعه برسیم، زمان می برد. دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور گفت: صدک اول جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی به نسبت یک به 86 دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه ای است. نیلی افزود: در اقشار میانی جامعه نابرابری کمتری در مقایسه با دو دهک اول و آخر جامعه وجود دارد. وی گفت: در جامعه، فقر بازتولید نمی شود اما مکانیزم هایی که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نیست. نیلی افزود: بزرگترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که شغل دارند اما از نظر عمق فقر افراد بیکار فقیرترند. وی گفت: شغل درآمد کافی ایجاد نمی کند بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم سطح درآمدی شاغلان افزایش یابد. دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور افزود: اگر نظام مالیاتی هدف خود را شناسایی کند و از 800 هزار نفر بالای جامعه مالیات گرفته شود و در میان هشت میلیون نفر دهک پایین جامعه توزیع شود، این دهک از فقر مطلق خارج خواهد شد. نیلی گفت: مالیات در کشور ما هیچگاه بازتوزیعی نبوده بلکه تأمین کننده بودجه است. وی افزود: تغییر در توزیع درآمد، کار شش ماهه نیست بلکه این کار را باید آهسته آهسته انجام داد. نیلی گفت: اصلاحات ارضی، پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد نهادهای حکومتی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه؛ کارهای اساسی برای بازتوزیع ثروت و درآمد در کشور بوده است. وی افزود: نظام مقابله با فقر؛ نظام کارایی نبوده است و هر حمایتی که به عنوان عدالت می خواستیم انجام دهیم چون قشر فقیر جامعه را نشناخته ایم به حمایت های فراگیر تبدیل شده است. دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور گفت: در نخستین گام همانطور که در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی شده است برای شناسایی افراد نیازمند، آنها باید بر اساس جدول درآمدی که دولت اعلام کرده است در سازمان های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی نام نویسی کنند. نیلی افزود: اصلاح قیمت های حامل های انرژی موجب اصلاح مصرف انرژی خواهد شد. وی گفت: در سال 89 که هدفمندی یارانه ها اجرا شد، یارانه نقدی باید بین 18 تا 20 هزار تومان بر اساس درآمد دولت از اجرای این طرح بین خانوارها تقسیم می شد اما دولت 45 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرد که موجب کسری بودجه و مسائل دیگر شد. نیلی افزود: آینده برای تولید کنندگان از نظر اقتصادی قابل پیش بینی است اما بنگاه های اقتصادی نمی توانند بر اساس شرایط سیاسی تصمیم گیری کنند. وی با بیان اینکه هر چه نرخ تورم بیشتر شود، عدم قطعیت در پیش بینی برای تولید کنندگان ایجاد می شود گفت: نرخ ارز حتی برای یک روز نیز قابل پیش بینی نیست اما در سال های اخیر این نرخ روند یکنواختی داشته است. دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور افزود: انباشت اشتباه ها در نظام بانکی میان دارایی ها و بدهی های بانکها شکاف و مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است. نیلی گفت: در کشور پنج برنامه توسعه نوشته شده اما هیچ کدام از آنها اجرا نشده است زیرا کسی که برنامه می نویسد کسی نیست که برنامه را اجرا می کند. وی افزود: در بنگاهداری خصوصی نیز وفاق میان تصمیم گیران در این زمینه وجود ندارد. نیلی گفت: نتیجه رفتار بلندمدت اقتصادی ما تورم 20 درصدی، نرخ بیکاری 12 درصدی، ضریب جینی 38 تا 42 و رشد اقتصادی سرانه 3.8 درصدی است. ]]> نیروی انسانی Sun, 17 Dec 2017 05:24:24 GMT http://www.akhbartejarat.ir/news/4138/بیکاری-کشور-مسئله-فوق-العاده-جدی